Nhóm kháng viêm – giảm đau

Sắp xếp theo

PRAXANDOL (ĐỎ)
Hộp 15 vỉ x 12 viên
Xem thêm
PRAXANDOL (XANH)
Hộp 10 vỉ x 12 viên
Xem thêm
PARACETAMOL 500mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
PARACETAMOL 500mg (CAPS)
Chai 500 viên
Xem thêm
NOLIBIC 7,5mg
Hộp 2 vỉ x 10 viên
Xem thêm
MIANPAGIC
Hộp 2 vỉ x 10 viên
Xem thêm
IRATAC
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
DICLOFENAC 75mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
DICLOFENAC 75mg (CHAI)
Chai 100 viên
Xem thêm
<