Mipharmco và sứ mệnh vì cộng đồng

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Mipharmco và sứ mệnh vì cộng đồng

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Giới thiệu

45 năm

Hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt dộng trong ngành

03 nhà máy

03 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO bao gồm Beta-lactam, Non-betalactam và Độc Tế Bào.

100+ sản phẩm

Hơn 100 số đăng ký thuốc được cấp phép lưu hành trên thị trường.

Sự kiện nổi bật
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took...
Xem thêm