Sắp xếp theo

TAMOZEB 20mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm
Flowers
GEASTINE 250
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm
Flowers
CAPBIZE 500mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.