Sắp xếp theo

SOFOSBUVIR 400mg – LEDIPASVIR 90mg
Hộp 1 chai x 28 viên Hộp 4 vỉ x 07 viên
Xem thêm
ACICLOVIR 200mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.