Sắp xếp theo

Flowers
SRINRON
Hộp 1 tuýp x 5g, 10g
Xem thêm
Flowers
POVIDION IOD 10%
Hộp 1 lọ x 20ml, 90ml, 100ml, 500ml
Xem thêm
CLONBATE
Hộp 1 tuýp x 15g
Xem thêm
Flowers
DẦU MÙ U 10ml
Hộp 1 lọ x 10ml
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.