Sắp xếp theo

Flowers
PRAXANDOL (ĐỎ)
Hộp 15 vỉ x 12 viên
Xem thêm
Flowers
PRAXANDOL (XANH)
Hộp 10 vỉ x 12 viên
Xem thêm
PARACETAMOL 500mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
PARACETAMOL 500mg (CAPS)
Chai 500 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.