Sắp xếp theo

PIRACETAM 800mg
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
MYDECELIM 150mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm
MYDECELIM 50mg
Hộp 3 vỉ x 10 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.