Sắp xếp theo

ALMIPHA
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
ALMIPHA 8,4mg (ALU)
Hộp 10 vỉ x 10 viên
Xem thêm
ALPHACHYMOTRYPSIN 4,2mg (ALU)
Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 15 viên
Xem thêm
AESCIN 20mg
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 30 viên
Xem thêm
AESCIN 40mg (MHAESCIN 40)
Hộp 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên; Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 30 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.