Nhóm gây nghiện - hướng thần

Sắp xếp theo

PARA-CODEIN 10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
PARA-CODEIN 20
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
PARA-CODEIN 30
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
DIANFAGIC

Giảm đau trong các trường hợp đau nặng hoặc trung bình.

Hộp 2 vỉ x 10 viên
Xem thêm
<