Sắp xếp theo

PARA-CODEIN 10
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
PARA-CODEIN 20
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
PARA-CODEIN 30
Hộp 10 vỉ x 10 viên, 12 viên
Xem thêm
DIANFAGIC

Giảm đau trong các trường hợp đau nặng hoặc trung bình.

Hộp 2 vỉ x 10 viên
Xem thêm

THÔNG TIN DÀNH CHO
CÁN BỘ Y TẾ

Đậy là nội dung hướng dẫn sử dụng thuốc kê đơn.
Nếu bạn là Cán bộ Y tế, vui lòng bấm xác nhận để xem tiếp thông tin.