Mipharmco và sứ mệnh vì cộng đồng

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Mipharmco và sứ mệnh vì cộng đồng

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Cảnh giác phát hiện thuốc chống Covid-19 giả trên thị trường

Giới thiệu

45 năm

Hơn 45 năm kinh nghiệm hoạt dộng trong ngành

03 nhà máy

03 nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-WHO bao gồm Beta-lactam, Non-betalactam và Độc Tế Bào.

100+ sản phẩm

Hơn 100 số đăng ký thuốc được cấp phép lưu hành trên thị trường.

Sự kiện nổi bật
Theo Công văn số 293/GCN-QLD ký ngày 01 tháng 06 năm 2022, MIPHARMCO (Dược Minh Hải) đã được cấp phép sản xuất thuốc chất độc tế bào, dùng trong điều...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Là nhóm thuốc gây độc tế bào làm hỏng DNA và giết chết tế bào ung thư cũng như tế bào lành (chính vì vậy, nên các thuốc hóa trị...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Thuốc điều trị ung thư nhắm trúng đích sẽ tấn công trực tiếp vào các điểm khác biệt của từng loại tế bào ung thư, từ đó giúp nhanh chóng...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Hormone là các protein hoặc chất do cơ thể tạo ra để giúp kiểm soát cách thức hoạt động của một số loại tế bào. Ví dụ, một số bộ...
Xem thêm
Ngày 23 tháng 09, 2022
Công văn số 401/QĐ-QLD – Đợt 159 ngày 19/09/2017, Công ty CP Dược Minh Hải (MIPHARMCO) hân hoan được cấp số đăng ký (SĐK) 2 năm cho hai sản phẩm...
Xem thêm