MIPHARMCO – Thuốc điều trị ung thư trúng đích

Ngày 23 tháng 09, 2022

Thuốc điều trị ung thư nhắm trúng đích sẽ tấn công trực tiếp vào các điểm khác biệt của từng loại tế bào ung thư, từ đó giúp nhanh chóng tiêu diệt các tế bào ung thư và ít làm tổn hại đến các tế bào lành.