MIPHARMCO – Thuốc điều trị nội tiết

Ngày 23 tháng 09, 2022

Hormone là các protein hoặc chất do cơ thể tạo ra để giúp kiểm soát cách thức hoạt động của một số loại tế bào. Ví dụ, một số bộ phận của cơ thể dựa vào hormone sinh dục như estrogen, testosterone và progesterone để hoạt động bình thường. Có nhiều loại hormone khác trong cơ thể, chẳng hạn như hormone tuyến giáp, cortisol, adrenaline và insulin.