Thông tin đơn hàng

Không tìm thấy kết quả tương ứng

Thông tin công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MINH HẢI

322 Lý Văn Lâm, Phường 1, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
98100, Việt Nam

Tel:

(0290) 383 1133 - (0290) 383 2308

Hotline:

+84 902 553 312 - +84 903 801 396

Fax:

(0290) 383 2676

Email:

info@mipharmco.com.vn

MST:

2000100368