MIPHARMCO – Lần đầu tiên được cấp số đăng ký thuốc điều trị ung thư

Ngày 23 tháng 09, 2022

Công văn số 401/QĐ-QLD – Đợt 159 ngày 19/09/2017, Công ty CP Dược Minh Hải (MIPHARMCO) hân hoan được cấp số đăng ký (SĐK) 2 năm cho hai sản phẩm điều trị ung thư đầu tiên nhất của công ty là CAPBIZE 500mg, SĐK QLĐB-633-7 và GEASTINE 250, SĐK QLĐB-634-17.