Hoạt động tập thể

MIPHARMCO – Thuốc hóa trong điều trị ung thư

MIPHARMCO – Thuốc hóa trong điều trị ung thư

Là nhóm thuốc gây độc tế bào làm hỏng DNA và giết chết tế bào ung thư cũng như tế bào lành (chính vì vậy, nên các thuốc hóa trị…

Xem thêm

MIPHARMCO – Thuốc điều trị nội tiết

MIPHARMCO – Thuốc điều trị nội tiết

Hormone là các protein hoặc chất do cơ thể tạo ra để giúp kiểm soát cách thức hoạt động của một số loại tế bào. Ví dụ, một số bộ…

Xem thêm

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp
Xem thêm