Cơ hội nghề nghiệp

MIPHARMCO – Nhà máy độc tế bào thứ 4 đạt chuẩn GMP-WHO

MIPHARMCO – Nhà máy độc tế bào thứ 4 đạt chuẩn GMP-WHO

Theo Công văn số 293/GCN-QLD ký ngày 01 tháng 06 năm 2022, MIPHARMCO (Dược Minh Hải) đã được cấp phép sản xuất thuốc chất độc tế bào, dùng trong điều…

Xem thêm

MIPHARMCO – Thuốc hóa trong điều trị ung thư

MIPHARMCO – Thuốc hóa trong điều trị ung thư

Là nhóm thuốc gây độc tế bào làm hỏng DNA và giết chết tế bào ung thư cũng như tế bào lành (chính vì vậy, nên các thuốc hóa trị…

Xem thêm

MIPHARMCO – Thuốc điều trị nội tiết

MIPHARMCO – Thuốc điều trị nội tiết

Hormone là các protein hoặc chất do cơ thể tạo ra để giúp kiểm soát cách thức hoạt động của một số loại tế bào. Ví dụ, một số bộ…

Xem thêm

Nghề nghiệp

Nghề nghiệp
Xem thêm